Regulamin


§ 1. Konta graczy

1.1. Właścicielem konta jest właściciel podanego przy rejestracji adresu email.

1.2. Udostępnianie hasła do konta innej osobie jest zabronione. Za szkody wynikające z udostępnienia hasła administracja nie bierze odpowiedzialności.

1.2. Nowi gracze, posiadajacy 5 poziom trenera, którzy pozostają nieaktywni(brak logowania) będą usuwani po okresie 1 miesiąca.

1.3. Gracze którzy zdobędą w grze 30 poziom trenera, będą usuwani po okresie 5 miesięcy nieaktywności (brak logowania).

1.4. Gracze którzy zdobędą w grze poziom większy niż 30, będą usuwani po okresie 9 miesięcy nieaktywności (brak logowania).

1.5. Posiadanie konta którego nazwa jest obraźliwa/wulgarna może być podstawą do zbanowania konta lub jego kasacji.

1.6. Każdy gracz ma prawo do posiadania kilku kont w grze, jednak z zastrzeżeniami wyszczególnionymi poniżej.

1.6.1. Zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek transakcji pomiędzy kontami tego samego gracza. Dotyczy to kont posiadających ten sam adres IP, jak i kont o których przynależności do jednego gracza wie administracja.

1.6.2. W przypadku kiedy kilka osób posiada jeden adres IP (np. rodzeństwo, sieć osiedlowa) zakazane jest przeprowadzanie transakcji między tymi kontami

1.6.3. Zakładanie nadmiernej ilości kont z których się nie korzysta (konta pozostają nieaktywne) jest zabronione. Również zakładanie kont z linku polecającego swojego głównego konta jest zakazane.

1.7. Zabronione jest wykorzystywanie wszelkiego typu oprogramowania do automatycznej gry, tzw. botów. Konta na których zostanie wykryte używanie takich programów zostaną kasowane bez wcześniejszego ostrzeżenia.

§ 2. Transakcje w grze (targ)

2.1. Push jest zabroniony. Definicja: Push oznacza wzmacnianie jednego konta kosztem drugiego. W ogólnym przypadku jest to przenoszenie z konta na konto (należących do tego samego gracza lub różnych graczy) Yenów, PokeDolarów czy wartościowych Pokemonów lub przedmiotów za cenę dalece mijającą się z ceną rynkową.

2.2. Karze za push może podlegać każdy, kto podchodzi pod powyższą definicję. Możliwe kary to (niekoniecznie tylko jedna naraz): ostrzeżenia i odebrania pushowanej kwoty/pokemona/przedmiotów, przez karę w Yenach, po bany na co najmniej miesiąc, włączając też ban permanentny w skrajnych przypadkach (zawsze odejmowana jest spushowana kwota).

2.3. Pod push nie zaliczy się okazyjne kupienie Pokemona/Przedmiotu na Targu od zupełnie przypadkowej osoby. Nie musicie się bać, 90% banów za push to osoby notorycznie przenoszące pieniądze aby wzmocnić swoje główne konto lub konto kolegi.

2.4. Pod push podciągane jest również wielokrotne wykupywanie Pokemonów z tego samego konta niekoniecznie należącego do danego gracza (mamy tu na myśli kupywanie np. dziesiątek Weedlów na niskich lvlach żeby tylko sprzedać je drożej niż w hodowli).

2.5. Zabranione jest tzn. 'wypożyczanie' pokemonów, a więc sprzedawanie i odkupywanie tych samych pokemonów. Pokemon taki zostanie usunięty, a na konta graczy uczestniczących w takich transakcjach może zostać nałożony ban.

§ 3. Komunikacja w grze

3.1. Forum jest integralną częścią gry.

3.2. Zabronione jest obrażanie innych graczy, administratorów oraz moderatorów.

3.3. Używanie słów uznawanych powszechnie za wulgarne jest zabronione i nie ma tu znaczenia czy przekleństwo jest wykropkowane, zasłonięte znaczkami (typu: %@$^) czy też napisane w innym języku. Tyczy się to zarówno wiadomości prywatnych, wiadomości w stowarzyszeniu jak i wszelkich nazw i opisów Pokemonów.

3.4. Zabronione jest propagowanie treści erotycznych, rasistowskich, wulgarnych, niezgodnych z polskim prawem lub powszechnie uważanych za obraźliwe, w jakiejkolwiek formie w grze.

3.5. Zabronione jest wymuszania dóbr od innych graczy przez zastraszanie atakami (Haracz).

3.6. Groźby i szantaże dotyczące życia realnego prowadzą do wykluczenia z gry, mogą być także podstawą do zgłoszenia popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów.

3.7. Zabronione jest podszywanie się pod administrację i moderatorów PokeTeam.

3.8. Zabrania się spamowania.

3.9. Niniejsza gra nie jest forum dyskusyjnym. Dyskusja na tematy powszechnie uznawane za kontrowersyjne, a nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem gry może zostać ucięta, jeśli będzie ona zarzewiem konfliktów w grze. W szczególności umieszczanie w grze treści, odnośników, haseł, symboli lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, nacjonalizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej jest zabronione i podlega surowej karze.

3.10. Zabrania się reklamowania innych gier lub produktów przez rozsyłanie wiadomości w grze.

§ 4. Długość i okoliczności przyznawania banów i kar

4.1. Bany i kary w grze udzielane są przez administratorów w przypadku złamania regulaminu. Może zostać zbanowane zarówno jedno konto, wszystkie konta należące do danego gracza lub nawet jego adres IP.

4.2. Ban na forum, a ban w grze to oddzielne kary, jednak w skrajnych przypadkach zbanowanie danej osoby na forum może też nieść za sobą bana w grze i odwrotnie.

4.3. Nie ma sztywnych granic, które pozwolą graczom zawsze przewidzieć jaką karę otrzymają. To administrator w chwili przyznawania bana ocenia sytuację i wedle tego działa.

4.4. Zakres banów i kar za niektóre przewinienia (z zastrzeżeniem, że kara nie zawsze jest właśnie taka)
a) jednorazowy push - odjęcie spushowanej kwoty/pokemona - brak bana
b) wielokrotny push, w dodatku z kilku kont - ban permanentny
c) handlowanie z multikontem (nawet jeśli są to normalne ceny) - ban na co najmniej miesiąc
d) wulgarna i obraźliwa wiadomość do gracza - ban na kilka tygodni
e) uporczywe rozsyłanie linków, spam - ban permanentny
f) ekstremalny jednorazowy push - ban na 3 miesiące/permamentny
Są to poglądowe wartości aby gracz wiedział co go czeka. Dokładny czas zależy od konkretnego przypadku.

§ 5. Odwoływanie się od kary lub bana

5.1. Jeśli konto zostanie zablokowane za złamanie regulaminu gracz nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie w żadnej postaci.

5.2. Gracz ma prawo do sprzeciwu. Sprzeciw można zgłaszać na forum gry, w miejscu do tego przeznaczonym do miesiąca po blokadzie konta. Administracja zastrzega sobie prawo do nie wzięcia pod uwagę sprzeciwu nadesłanego po tej dacie. W razie braku sprzeciwu, konto może zostać skasowane.

5.3. W przypadku włamania lub podejrzenia włamania na konto gracz ma obowiązek zgłosić ten problem gdy tylko zostanie zauważony. Administracja zastrzega sobie prawo do nie wzięcia pod uwagę zgłoszenia lub sprzeciwu (w przypadku blokady konta) nadesłanego później niż tydzień po włamaniu, jeśli posiadane dane nie będą wystarczające do udowodnienia włamania.

5.4. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach administracja ma prawo zablokować konto gracza z powodów innych niż podane w powyższym regulaminie.

5.5. Powód swojego bana możecie znaleźć na forum.

§ 6. PokeDolary

6.1. PokeDolary są wyrazem podziękowania administracji, za pomoc okazaną przy rozwoju gry. Nie są one jednak towarem.

6.2. Przekazanie nawet dużej ilości pieniędzy na rzecz gry nie zapewnia specjalnego traktowania przez moderatorów czy administrację.

6.3. Jeśli konto zostanie zablokowane bądź usunięte przelane na rzecz gry pieniądze nie są zwracane.

§ 7. Używanie konta w celach komercyjnych

7.1. Sprzedaż/kupno konta, pokemonów, przedmiotów, pokeDolarów, czasu i inne wykorzystanie konta w celach komercyjnych (a także próby podjęcia tych czynności) są surowo zakazane.

7.2. Zabronione jest wysyłanie reklam bez zgody administracji.

7.3. Zabronione jest sprzedawanie poradników do PokeTeam.

7.4. Zabronione jest rozsyłanie wiadomości zawierających linki referencyjne (np. do gier), których kliknięcie powoduje odniesienie dowolnych korzyści.

§ 8. Błędy w grze

8.1. Gdy gracz znajdzie błąd w grze zobowiązany jest zgłosić go w dziale Błędów na forum PokeTeam.

8.2. Wykorzystywanie jakiegokolwiek błędu gry dla własnych korzyści może i będzie podstawą do zbanowania gracza.

8.3. Gracz wykorzystujący luki w grze, które nie wyczerpują znamion błędu, lecz wynikają z niedoskonałości skryptu gry i niedostosowania go do zmiennej dynamiki rozgrywki, a który nie zgłosi takiej sytuacji, również może podlegać karze.

8.4. Naginanie regulaminu i zasad gry, szczególnie wielokrotnie i dla własnej korzyści również podlega karze.

§ 9. Pozostałe zasady

9.1. Jeśli masz zastrzeżenia co do pracy moderatorów bądź administracji opisz dokładnie co nie pasuje i zgłoś to w odpowiednim miejscu na forum.

9.2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania wyraźnej przyczyny.

9.3. Próba zalogowania się na konto którejkolwiek osoby z administracji, karana jest banem na wszystkie konta gracza, bez możliwości odbanowania.

9.4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konieczności przestrzegania go.

9.5. Nie obowiązuje zasada "Czego nie ma w regulaminie jest dozwolone". W szczególnych przypadkach, kiedy dojdzie do sytuacji pod którą obecny regulamin nie został przystosowany, Administrator ma prawo osobiście zająć się sprawą w odpowiedni sposób oraz w przyszłości dodać odpowiedni zapisek do Regulaminu.

§ 10. Prawa autorskie

10.1. Nazwa "Pokemon", postacie pokemonów oraz grafiki postaci są własnością firmy:
1995-2007 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ® and Pokémon character names are trademarks of Nintendo.